EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

KiTOS-seminaari

Aika: 22.11.2017
Paikka: Oulun tuomiokapitulin koulutussali, Hallituskatu 3, 90100 Oulu

Ilmoittaudu Sakastin kautta tästä linkistä!

Liitteenä päivän ohjelma.

Kutsumme Sinua ja kaikkia Oulun hiippakunnassa harjoitelleita KiTOS-seminaariin (Kirkon Työhön Opiskelevien Seminaari). KiTOS-seminaarit ovat hiippakuntien järjestämiä tapahtumia opiskelijoille, jotka opiskelevat ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa kirkon tehtävään kelpoistavaa tutkintoa. KiTOS-seminaariin osallistuminen on tarkoitettu siihen vaiheeseen, jolloin opinnot ovat edenneet seurakuntaharjoitteluun/työssäoppimisjaksoon. Seminaarien sisällöt liittyvät kirkkoon ja hengelliseen työhön, työelämään ja sen muutoksiin sekä kirkon työhön hakeutumiseen. Katso tarkemmin www.kitos.fi -sivuilta. KiTOS-seminaarin osallistujat ovat kirkkoa mahdollisena työpaikkanaan pohtivia opiskelijoita eri koulutusaloilta eli kirkkomuusikot: musiikin kandidaatit, musiikin maisterit, muusikot (AMK); sairaanhoitaja (AMK)-diakonissat; sosionomit (AMK) -diakonit, sosionomi (AMK)-kirkon vairhaiskasvatuksen ohjaajat; sosionomi (AMK) -nuorisotyönohjaajat; yhteistöpedagogit (AMK) - kirkon nuorisotyön ohjaajat ja teologit. Seminaari on maksuton. Osallistumisesta annetaan todistus. Seminaariin voi osallistua myös myöhemmin opiskeluaikana, mikäli seurakuntaharjoittelun yhteydessä ei ole päässyt seminaariin. Päivään osallistuu opiskelijoiden lisäksi seurakuntien työntekijöitä ja harjoittelunohjaajia ja tuomiokapitulin henkilökuntaa.

Liitteet

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510