EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

Oppilaitostyön Pohjoisen aluefoorumi

Aika: 15.2.2018 klo 11:00 - 17:00
Paikka: Oulun tuomiokapitulin koulutussali, Hallituskatu 3, 90100 Oulu

Ilmoittaudu foorumiin to 8.2.2018 mennessä tästä!

Tervetuloa oppilaitosyhteistyön pohjoiseen tapaamiseen 15.2.2018 Oulun tuomiokapitulin koulutussali, Hallituskatu 3, 90100 Oulu 

Kirkon oppilaitosyhteistyössä on ollut tapana järjestää vuosittain hiippakunnallisia tapaamisia. Tapaamiset on järjestetty yhteistyössä hiippakuntien, oppilaitostyöntekijöiden ja kirkkohallituksen kesken. 

Mitä tapaamisessa tehdään? 

Oppilaitosyhteistyön hiippakunnallisissa tapaa-misissa jaetaan työssä koettua ja keskustellaan ajankohtaisista asioista oppilaitosyhteistyön kentällä. Se on mahdollisuus kohdata toisia oppilaitostyöntekijöitä tai oppilaitoksissa työtä tekeviä, hiippakunnan sekä kirkkohallituksen työntekijöitä. Tapaamisissa voidaan myös pohtia kirkon työn suuntaa ja tulevaisuutta. 

Ohjelma

11:00 Yhteinen lounas

12:00 Ajankohtaiset alueilta

13:00 Ajankohtaiset ja kirkkohallituksen kuulu-miset: koulutuksista ja tilastoista

14:00 Kahvit 

14:15 Seurakuntavaalit

15:00 Kirkon työ toisen asteen oppilaitoksissa kapitulin kysely

16:00 Oppilaitosyhteistyön tulevaisuus –työskentely

17:00 Päätöshartaus

 

Aiheita vuonna 2018

Oppilaitosyhteistyön pohjoisessa tapaamisessa puhumme siitä, pohjoisen alueille kuuluu, kirk-kohallituksen viime vuoden tilastoista, jotka ovat juuri valmistuneet, uusituista yhteisötyön koulutuksista, seurakuntavaaleihin valmistautu-misesta oppilaitoksissa sekä kirkon työstä toisen asteen oppilaitoksissa, johon vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen reformi. Pohdimme myös yhdessä kirkon oppilaitosyhteistyön tulevaisuuden näkyä.

 

 

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510