EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

19.8.2008

"Pohjoisen luonnon tuhoaminen on syntiä": pohjois-pohjoismainen pappeinkokous koolla Norjassa

TIEDOTE 19.8.2008/th


Pohjois-pohjoismainen pappeinkokous kokoontuu Norjan Svanvikissa 18.-21.elokuuta Nord-Hålogalandin hiippakunnan piispan Per Oskar Kjölaasin isännöimänä. Kokouksessa käsitellään erityisesti ilmastonmuutosta pohjoisilla alueilla ja kirkkojen oppiperinnön suhdetta luomakunnan varjelemiseen. Virallisen ohjelman lisäksi kokousedustajat tutustuvat mm. Norjan ja Venäjän väliseen raja-alueeseen.

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi on erityisen tyytyväinen kokouksen teemaan.

- Oulun hiippakunta on vuosien ajan pyrkinyt nostamaan esiin luomakunnan varjelemisen vastuuta. Tämä pohjoisten pappien yhteinen kokous ja jo heti sen aluksi kuullut kannanotot osoittavat, että olemme olleet eturintamassa teeman esiin nostamisessa.

Kokouksessa on voimakkaasti otettu esiin huoli pohjoisen luonnon selviämisen mahdollisuuksista sekä luontoa rasittavien muutosten vaikutuksista alueen ihmisten elinmahdollisuuksiin.

- Yhteinen henki tässä kokouksessa on ollut, että luonnon tuhoaminen on syntiä. Emme voi suostua siihen, että näemme meille lahjaksi annetun luomakunnan kärsivän ja vahingoittuvan.

Piispa Salmen mukaan kirkoilla olisi paljon annettavaa myös toivon näkökulmasta.

- Kristillinen usko nojaa meidän ulkopuoleltamme tulevan toivon varaan. Emme ehkä itse voi muuttua, mutta usko ja rakkaus tekevät mahdolliseksi kilvoittelun myös ilmastonmuutoksen dramaattisen haasteen edessä.

- Kristittyjen olisi hyvä jäädä pohtimaan omaa asemaansa esimerkiksi sen ajatuksen äärellä, että ehtoollinen materiaalisine elementteineen, Jumalan lahjana antamien leivän ja viinin myötä, on syntien anteeksiannon ateria.

Pappeinkokoukseen osallistuvat Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan lisäksi piispojensa johdolla Ruotsin ja Norjan pohjoisten luterilaisten hiippakuntien edustajat. Pappeinkokous perustettiin Norjan kirkon aloitteesta ja se on kokoontunut vuodesta 1946 lähtien joka toinen vuosi. Seuraava pohjois-pohjoismainen pappeinkokous järjestetään Norjassa Sör-Hålogalandin hiippakunnan isännyydessä 16.-20.8.2010.


Oulun hiippakunnalla vahvat siteet Barentsin alueen työhön

Pohjois-pohjoismaisen pappeinkokouksen lisäksi Oulun hiippakunta toimii aktiivisesti myös Barentsin kirkollista yhteistoimintaa koordinoivassa Barentsin kirkkojen neuvostossa. Barentsin kirkkojen neuvosto järjestää 28.-30.10.2008 Oulussa ympäristö- ja sosiaalietiikkaan keskittyvän kansainvälisen seminaarin, johon saapuu luennoitsijoita koko Barentsin alueelta niin kirkkojen kuin yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen puolelta. Lisätietoja seminaarista saa internet-osoitteesta www.quest-of-being.info. Saamelaisten kirkkopäivät järjestetään puolestaan Inarissa kesäkuussa 2009.

Barentsin kirkkojen neuvostoon kuuluvat Suomesta Oulun evankelis-luterilainen hiippakunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta, Ruotsista Luulajan luterilainen hiippakunta, Norjasta Nord-Hålogalandin ja Sör-Hålogalandin luterilaiset hiippakunnat ja Venäjältä Arkangelin, Muurmanskin ja Petroskoin ortodoksiset hiippakunnat. Muurmanskin alueen ja Karjalan tasavallan luterilaisia edustaa Inkerin kirkko. Neuvosto on perustettu vuonna 1996 ja se on tarkkailijana Barentsin alueneuvostossa.


Lisätiedot
Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, 044 755 5556
Piispan teologinen sihteeri Timo Helenius, 044 755 5552

KUVAMATERIAALIA pappeinkokouksessa päivitetään Oulun hiippakunnan internet-sivujen osioon Ekumenia ja yhteydet > pohjois-pohjoismainen pappeinkokous.
© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510