EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

2.5.2018

Tornion seurakunnan kirkkoherranvaali järjestettävä uudelleen

TIEDOTE 2.5.2018

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus määräsi 27.4.2018 Tornion seurakunnan kirkkoherranvaalin toimitettavaksi uudelleen.    

Tornion seurakunnassa toimitettiin kirkkoherranvaali 9.10.2016. Eniten ääniä vaalissa sai ensimmäisellä vaalisijalla ollut seurakuntapastori Tuomas Palola 499 äänellä. Toisella vaalisijalla ollut kirkkoherra Pentti Tepsa sai 397 ääntä ja kolmannella vaalisijalla ollut kirkkoherra Ville Väkeväinen 464 ääntä. Hakijoita virkaan oli kaikkiaan kuusi.

Kirkkoherranvaalista jätettiin kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Yksi valituksista koski tuomiokapitulin tekemää päätöstä siitä, ketkä kolme hakijaa asetettiin vaalisijoille ja siten pääsivät mukaan varsinaiseen äänestykseen.  Kaksi valitusta koski vaalin toimittamisessa tapahtunutta muotovirhettä, jonka johdosta vaalissa jätettiin ottamatta huomioon 171 ääntä.

Hallinto-oikeus kumosi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Tornion seurakunnan vaalilautakunnan päätökset sekä määräsi kirkkoherranvaalin toimitettavaksi uudelleen. Perusteluissaan hallinto-oikeus totesi, ettei tuomiokapitulin päätöksistä ilmene vertailuun perustuvia syitä, joiden vuoksi virkaa hakenutta Ylitornion seurakunnan kirkkoherra Matti Salmista ei pitkästä työkokemuksesta ja päätöksessä esitetyistä useista myönteisistä seikoista huolimatta asetettu vaaliehdokkaaksi. Näin ollen asiassa jäi hallinto-oikeuden mukaan epäselväksi, mitkä olivat ne yleisiin virkanimitysperusteisiin ja kysymyksessä olevan kirkkoherran viran tehtäviin liittyvät erityiset valintaperusteet, joiden johdonmukainen ja yhdenvertainen soveltaminen olisi perustellut vaaliehdokkaiden asettamisen.

Päätökseen voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää siihen luvan. 

Info:

Kun kirkkoherra valitaan ns. kansanvaalilla, tuomiokapitulin tehtävä on kirkon lainsäädännön mukaan rajata ehdokkaiden määrä kolmeen. Tuomiokapitulin päätös perustuu hakemusasiakirjojen sekä haastatteluiden pohjalta tehtyyn hakijoiden kokonaisarviointiin ja –vertailuun. Arviointi tehdään kyseisen viran erityisvaatimusten valossa.

 

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

vt. kirkkoherra Tero Saapunki, puh. 040 825 0280, sähköposti tero.saapunki@evl.fi

lakimiesasessori Mari Aalto, puh. 040 744 3303, sähköposti mari.aalto@evl.fi

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510