EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

30.8.2017

Karjasillan seurakuntapastorin virka

Karjasillan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.1.2018 alkaen.

 

Organisaation kuvaus

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun ev.lut. seurakuntayhtymään. Karjasillan seurakunnassa on jäseniä 35 000. Palveluksessa on
noin 45 työntekijää, joista pappeja kirkkoherran lisäksi 11. Seurakunta on aluetyöpainotteinen, työalavastuuseen perustuva tiimiorganisaatio. Seurakunta on toiminnallisesti jaettu kolmeen alueeseen, joita johtavat kappalaisen virassa toimivat moniammatillisen työn koordinaattorit.

 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite

Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla.

Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö

- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus

- Kirkolliset toimitukset

- Rippikoulutyö ja muu opetus

- Sielunhoitotyö

- Muut esimiehen määräämät tehtävät

 

Muuta tehtävän sisällöstä

- Valmius toimia työalan teologisena asiantuntijana (esim. diakonia tai nuorisotyö)

- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

 

Kelpoisuusvaatimukset

Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2 , 5 ja 8)

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

 

Palkka

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

 

Lisätiedot / Yhteystiedot

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 22.9.2017 klo 15 mennessä Oulun hiippakunnan verkkosivustolla http://www.oulunhiippakunta.evl.fi > Avoimet virat kohdasta > KirkkoHR-palvelun kautta.  HUOM! Vihityt papit liittävät nimikirjaotteen sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi. 

 

 

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510