EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

5.12.2017

Oulujoen seurakuntapastorin viransijaisuus

Oulujoen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus 1.1.2018 alkaen.

 

Viransijaisuus on keston suhteen sidottu seurakunnan virantäyttöprosesseihin ja kestää tässä vaiheessa enintään 31.8.2018 saakka. Sijaisuus mahdollisesti jatkuu tästäkin eteenpäin. 

 

Organisaation kuvaus

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

Oulujoen seurakunnassa on n. 23 500 jäsentä ja ikärakenne on suhteellisen nuori. Palveluksessa on yli 40 työntekijää. Seurakunnan alue on laaja, suurelta osin maaseutumainen.

 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite

Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö

- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus

- Kirkolliset toimitukset

- Rippikoulutyö ja muu opetus

- Sielunhoitotyö

- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa

- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä

- Teologisena asiantuntijana toimiminen
- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
- Mahdollinen erikseen määritelty vastuualue/-alueet

 

Kelpoisuusvaatimukset

Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2 , 5 ja 8). Prosessissa huomioidaan vain pappisvihkimyksen jo saaneet henkilöt.

Viransijaisuus edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

 

Palkka

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

 

Lisätiedot / Yhteystiedot

Virkaa koskevat tiedustelut vt. kirkkoherra Antti Leskelä p. 040 574 7154  sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 15.12.2017 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta tästä linkistä. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

 

HUOM! Sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi liitettävä nimikirjanote.

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510