EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

2.2.2018

Karjasillan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuus

 

 

Karjasillan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin viransijaisuus ajalle 1.3. – 31.12.2018.

 

Organisaation kuvaus

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

 

Karjasillan seurakunta kuuluu Oulun seurakuntayhtymään. Seurakunnassa on noin 34000 jäsentä.  Seurakunnan palveluksessa on 45 työntekijää.

 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite

Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

 

Tehtävän pääasiallinen sisältö

- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus

- Kirkolliset toimitukset

- Rippikoulutyö ja muu opetus

- Sielunhoitotyö

- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa

- Muut esimiehen määräämät tehtävät

 

Muuta tehtävän sisällöstä

- Teologisena asiantuntijana toimiminen

- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

 

Kelpoisuusvaatimukset

Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2 , 5 ja 8).

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa 4 kuukauden koeaikaa.

 

Palkka

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

 

Lisätiedot / Yhteystiedot

Virkaa koskevat tiedustelut kirkkoherra Juhani Lavanko, p. 040 5480 704 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 19.2.2018 klo 15 mennessä Oulun hiippakunnan verkkosivustolla http://www.oulunhiippakunta.evl.fi > Avoimet virat kohdasta > KirkkoHR-palvelun kautta tästä linkistä. Tehtävään ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat.   

 

HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen.

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510