EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan

26.11.2018

Tuiran seurakunnan seurakuntapastorin virka

Tuiran seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.4.2019 alkaen.

 

Organisaation kuvaus

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.

 

Tuiran seurakunta kuuluu Oulun seurakuntayhtymään. Seurakunta on vireä noin 40 000 jäsenen seurakunta. Seurakunnan palveluksessa on 56 työntekijää.

 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite

Seurakuntalaisten palveleminen evankeliumia julistamalla, opettamalla ja sakramentteja jakamalla sekä sielunhoidolla. Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

 

Tehtävän pääasiallinen sisältö

- Seurakunnan jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus

- Kirkolliset toimitukset

- Rippikoulutyö ja muu opetus

- Sielunhoitotyö

- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa

- Muut esimiehen määräämät tehtävät

 

Muuta tehtävän sisällöstä

- Teologisena asiantuntijana toimiminen

- Vastuu omalta osaltaan työalan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä

- Seurakuntapastorin virkaan sisältyy seurakunnan nuorisokasvatuksen teologina (nuorisopastori) toimiminen

 

Kelpoisuusvaatimukset

Pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot (KJ 5 luku § 2 , 5 ja 8). Prosessissa huomioidaan myös teologian maisterit.

 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

 

Palkka

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

 

Lisätiedot / Yhteystiedot

Virkaa koskevat tiedustelut papiston tiimiesimies kappalainen Lauri Kujala p.040 5411 922 tai kirkkoherra Niilo Pesonen p. 044 3161 584 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 755 5512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 28.12.2018 klo 15 mennessä Oulun hiippakunnan verkkosivustolla http://www.oulunhiippakunta.evl.fi > Avoimet virat kohdasta > KirkkoHR-palvelun kautta tästä linkistä. Seurakunta valitsee ja kutsuu haastateltavat.   

 

HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjanotteen.

 

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510