EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan
Piispanvaali 2018

Oulun hiippakunnassa on käynnissä piispanvaali. Hiippakunnan piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa ja uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018.

 

Piispanvaalipaneelien tallenteet 13.-16.6.2018.

 

 

Ensimmäinen äänestyspäivä on 15.8. - mahdollinen toinen kierros 3.9.

Vaalin ensimmäinen äänestyspäivä on 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018.

Ketkä ovat ehdolla?

Ehdokasasettelu päättyi 21.5. klo 16. Piispanvaalin ehdokkaat ovat Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori, TL Jukka Hautala, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo sekä Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra, TT Niilo Pesonen.

Kuka saa äänestää?

Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 1130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät. Nimilistat löydät täältä.

Mitä ovat maallikkovalitsijat?

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Piispanvaalin keskustelupaneelit järjestetään seuraavasti:

8.8. klo 17 Kauppakeskus Valkean kesäkatu, Oulu

1.9. klo 17 Utajärven jäähalli, mikäli vaalissa tulee toinen kierros

 

Näille sivuille päivittyy materiaalia prosessin edetessä!

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510