EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan
Kuntoutus

 

MONAMMATILLISTA YKSILÖKUNTOUTUTA TARJOLLA POHJOIS-SUOMEN KIRKON TYÖNTEKIJÖILLE yksilökuntoutuksena Härmän kuntokeskuksessa 

Tietoa alla

 

Härmän kuntoutuskeskuksessa

Kela järjestää toimintakyvyn turvaamiseksi harkinnanvaraisena kuntoutuksena yksilöllisiä kuntoutusjaksoja
 
MILLOIN JA KENELLE?
Jos sairaus tai muu vika/vamma aiheuttaa Sinulle työkyvyn alentumisen uhkaa tai ongelmia työssä ja päivittäisissä toiminnoissa, voit hakea kuntoutukseen. Kuntoutustarve
ja yksilöllisen ohjauksen tarve todetaan työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa.
 
TOTEUTUS
Yksilökuntoutus on täysin Kelan kustantamaa ja toteutetaan 2-3 jaksossa max. 16 vrk. Jaksoihin sisältyy yksilöllisen ohjelman ohella myös ryhmätoimintoja ja -keskusteluja.
Lisäksi toteutamme läpi vuoden kahden osan kuntoutuksia.
 

Yksilöllisiä kuntoutusjaksoja alkaa läpi vuoden, voit tiedustella niistä lisää (alla yhteystiedot).

Kuntoutuksessa keskitytään työ- ja toimintakyvyn edistämiseen silloin kun toimintakyky on heikentynyt sairaus tai oireet heikentävät sitä. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa vastaamaan kuntoutujan yksilöllisiä haasteita.

 
HAKEMINEN
1. Ota yhteys työterveyshoitajaasi
2. Täytä kuntoutushakemus (Kuntoutuspaikka
Härmän Kuntoutus Oy)
3. Hanki työterveyslääkärin B lausunto yksilöllistä moniammatillista
kuntoutusta varten.
4. Toimita hakemus ja B-lausunto Kelaan (tai työterveyshoitajallesi
joka toimittaa sen Kelaan).
Kuntoutuspäätös tulee Kelasta ja päätöksen jälkeen
Härmän Kuntokeskuksesta tulee yhteydenotto ja kutsu
ennen kuntoutuksen alkua.
 
Lisätietoja Härmän Kuntokeskuksessa antaa: Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat Riitta Puumala, puh. 050 371 4712 ritta.puumala@harmankuntokeskus.fi

KIILA KUNTOUTUSKURSSIT

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen
ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

 

Kuntoutuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi tarkastelemalla mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen. Keskeisellä sijalla ovat työtä ja omaa työhyvinvointia koskevat ratkaisut, joiden työstämisessä esimiehen asiantuntemus ja tuki ovat tärkeitä. Muu kuntoutuksen sisältö liittyy terveyteen, terveyskuntoon sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

 

Kuntoutus käynnistyy yksilöllisellä tilannearvioinnilla, jossa hahmotetaan kokonaistilannetta ja mietitään keinoja työkyvyn kohentamiseksi. Kuntoutus jatkuu ryhmäjaksoilla ja yksilöllisillä tapaamisilla. Kuntoutus päättyy noin vuoden kuluttua päätösosan yksilölliseen tapaamiseen.

 

 

PDF-tiedostoKiilaesite (446 kB)
© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510