EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan
Mentorointi

  Mentorointi

Mentoroinnin pelisäännöt:
 
Mentorointityöskentely koostuu
Mentorointitapaamisten kesto ja aikaväli on sopimuksen mukainen, esim. 1-2 tuntia kerran tai kaksi kuukaudessa. Kokonaiskesto on noin 12-15 tuntia.
Mentorointi voi toteutua tapaamisina, kirjallisina palautteina, puhelinkeskusteluina, etäkokouksina, sähköpostikirjeenvaihtona, verkkokeskusteluna, vierailuna toisen työpaikalle jne.
Mentorointitapaamisiin valmistautuminen on molemminpuolista ja siihen voi tarvittaessa liittyä kirjallista tai muunlaista etukäteistyöskentelyä esim. valokuvausta, videointia tms.
Mentorin tehtävä on vapaaehtoinen tehtävä, josta ei  yleensä makseta palkkiota tai korvausta.
 
Mentori kutsuu ensimmäiseen tapaamiseen., jolloin solmitaan mentorointisopimus. Se palautetaan ensimmäisen tapaamiskerran hiippakuntaan.
 
Mentori laittaa viestiä hiippakuntaan, kun prosessi on lähestymässä päätöstään. Hiippakunta lähettää silloin kyselyn mentorointiprosessista. Hiippakunnassa on kerätty systemaattisesti tietoa mentoroinnista kolmen vuoden ajan. 

 

Mentorointia käytetään työyhteisöissä perehdytyksen jälkeen tukemaan uusien työntekijöiden ammatillisuuden
ja identiteetin kasvua. Tuloksena, mutta myös tavoitteena, on usein vahvempi sitoutuminen
yhteisön arvoihin ja periaatteisiin. Mentorointia käytetään myös ammatillisuuden
ja identiteetin kehittämisen tukena osana työuraan liittyvää ammatillisuuden kehittämistä. Mentorointi sopii myös työuran loppuvaiheeseen. Työntekijä voi itse toimia mentorina ja näin osallistua
kokemuksensa ja hiljaisen tietonsa tulemiseen näkyväksi ja osaksi yhteisön kehittämistä.

Mentorointia kutsutaan usein ”ruohonjuuritasoiseksi” tai henkilökohtaiseksi
ohjausmenetelmäksi. Mentorointi ei edellytä koulutusta tai ammatillisia ohjaustaitoja.
 
Henkilökohtaiseksi mentoroinnin tekee ehkä eniten se, että myös mentori
kertoo avoimesti omia ajatuksiaan ja näkemyksiään, vastavuoroisesti ja
dialoginomaisesti. 
Marja Pesosen artikkelista.
 
 
 
 
 
 
 
© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510