EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan
TURVA-hanke

Tukea arjen vaativiin vaiheisiin

 

Kaikissa Suomen maakunnissa käynnistyi vuoden 2017 alusta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää elämää.

Katso LAPE-video tästä linkistä:

https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen LAPE-kuvaus

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kuvaus

 

Kirkkohallituksen LAPE-sivut 

www.sakasti.evl.fi/lape
 

Muutosohjelman osana Lapin seurakunnat ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ovat käynnistäneet TURVA –hankkeen. ”TUkea aRjen Vaativiin vAiheisiin, Lapin seurakuntien palvelut perhetoimintakeskuksessa – TURVA” hankkeessa kehitetään seurakuntien toteuttaman matalan kynnyksen lapsi, nuori ja perhetoimintojen tunnettavuutta ja vahvistetaan perhe ja parisuhdetukirakenteita. Kirkon ennaltaehkäiseviä ja moniammatillisia perheneuvonta-, varhaiskasvatus- ja perhetyöpalveluja kytketään koordinoinnin ja palveluohjauksen kautta perhekeskustoimintamalliin ja kehitetään palvelujen saatavuutta digipalveluilla.  Hanketta koordinoi Lapin sosiaalialan kehittämiskeskus (Poskelappi).

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen LAPE-hankesivusto

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/lape

 

TURVA-hanke vastaa Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osa-alueesta Lapin LAPEssa. Materiaalia aiheesta, sekä hankkeen tuoreimmat kuulumiset löydät Innokylästä:

   https://www.innokyla.fi/web/tyotila5464155                    TURVA-hankkeen projektityöntekijänä toimii

Hannele Heinonen  hannele.heinonen@evl.fi

p. 040-163 7200, työpiste Oulun tuomiokapitulissa

 

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii

hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen kari.ruotsalainen@evl.fi p. 044-755 55556

 

 

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510