EtusivuPiispaHiippakuntaHallintoKoulutus ja kehittäminenTyöalatYhteystiedotTöihin hiippakuntaan
Sámebargu / Sámipargo / Saamelaistyö

                  

(kuva: Anton Punsvik)

Saamelaiset Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Suomessa on noin 9000 saamelaista. Saamelaisten kotiseutualue kätkee sisäänsä Suomen pohjoisimmat kunnat: Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat, sekä Sodankylän kunnan pohjoisosan eli Lapin paliskunnan alueen. Saamelaisista yli 60 prosenttia asuu kotiseutualueensa ulkopuolella.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Suomen saamelaiskäräjien arvion mukaan pohjoissaamen puhujia on noin 2000. Inarinsaamelaisia ja koltansaamelaisia on kumpiakin noin 500, kielen puhujia hieman vähemmän.

Pohjois- ja inarinsaamelaiset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kolttasaamelaiset ovat Suomen ortodoksikirkon jäseniä. Suomen ev.-lut. kirkon saamelaistyö

Saamelaiset kirkkopäivät Norjan Mo i Ranassa 9.-11.8.2014. Nuortenmessu 10.8.2014. (kuva: Anton Punsvik)

 

Saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat ovat osittain tai kokonaan kaksikielisiä, joten pohjoisissa seurakunnissa kirkollisia palveluita voi pyytää saamenkielellä. Inarin seurakunnassa virassa oleva saamelaisten pappi palvelee saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisten pappi Tuomo Huusko osaa pohjoissaamenkielen lisäksi myös inarinsaamen kieltä.

Kirkolliskokous perusti saamelaistyön sihteerin viran keväällä 2008. Ensimmäiseksi saamelaistyön viranhaltijaksi valittiin teologian maisteri Erva Niittyvuopio. Saamelaistyön sihteerin tehtävänä on koordinoida saamelaistyötä koko ev.-lut. kirkon alueella, Utsjoelta Hankoon. Viranhaltijan virkapaikkana on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Tuomiokapituli nimesi ensimmäisen saamelaistyön neuvottelukunnan vuosille 2009-2012.

Kirkkohallitus nimitti saamelaistyön neuvottelukunnan vuosille 2013-2017 ja samalla saamelaistyö selkiytyi osaksi kokonaiskirkon toimintaa. Samalla nimitettiin kirkkohallituksen asiantuntija Heljä Petäjä vastaamaan saamelaistyöstä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Saamelaiskäräjät valitsee edustajistaan neljän vuoden välein yhden edustajan kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon. Saamelaiskäräjien edustaja Ulla-Maija Magga valittiin edustamaan saamelaisia vuosille 2016-2020.
Saamelainen rippikoulu

Poronhoitoa rippileirillä.
Rájá-Jon-Máret opasti riparinuoria saamelaisten perinneruokien tekoon. Tarjolla poron luuytimiä, kumpuksia ja poron kieltä.

 

© Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu. Puh: (08) 5358 510